Årsmöte 13/4 2024

Lördagen den 13:e april 2024 höll byalaget årsmöte i Sockerbrukets matsal. Vi gick igenom årsberättelsen och den ekonomiska rapporten för 2023. Det är alltid inspirerande att sammanfatta vad som har hänt under året. Sedan valdes medlemmar till styrelsen, valberedningen och…