Årsmöte 13/4 2024

Lördagen den 13:e april 2024 höll byalaget årsmöte i Sockerbrukets matsal. Vi gick igenom årsberättelsen och den ekonomiska rapporten för 2023. Det är alltid inspirerande att sammanfatta vad som har hänt under året. Sedan valdes medlemmar till styrelsen, valberedningen och revisionen för 2024. Därefter diskuterades övriga frågor t.ex. vad som händer med pendlarparkeringen i Örtofta. Slutligen fick vi lära oss om Örtoftas och Lilla Harries historia i Anders Ödmans intressanta föreläsning ”Två byar längs ån – en berättelse om Örtofta och Lilla Harrie från istid till sockerbruk”. Tack alla för ett bra årsmöte! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande verksamhetsår!

Den nya styrelsen för 2024 kan ni se här.

Årsmöteshandlingarna hittar ni här.