Mötesprotokoll & andra dokument

Här samlar vi protokoll och övriga viktiga dokument:

Dokument 2023

Styrelsemöten:
protokoll styrelsemöte 26 januari 2023
protokoll styrelsemöte 23 februari 2023

Årsmöteshandlingar 2023
Årsberättelse Örtoftabygdens byalag 2022

Utbyggnad av Väggarp:
Örtofta-Väggarp Trafikutredning
Örtofta-Väggarp Översiktlig bullerutredning
Örtofta-Väggarp Dagvatten- och skyfallsutredning

Kultur & fritid:
230222 Möte Kulturgruppen

Dokument 2022

Styrelsemöten:
protokoll styrelsemöte 13 januari 2022
protokoll styrelsemöte 10 mars 2022
protokoll styrelsemöte 17 maj 2022
protokoll styrelsemöte 6 juni 2022
protokoll styrelsemöte 18 augusti 2022
protokoll styrelsemöte 15 september 2022
protokoll styrelsemöte 27 oktober 2022
protokoll styrelsemöte 1 december 2022

Årsmöteshandlingar 2022:
årsberättelse för 2021
årsmötesprotokoll 2022

Pendlarparkering:
Återbruk vid anläggning av pendlarparkering i Örtofta220530
220530 Möte ang pendlarparkering i Örtofta
220630 Minnesanteckningar från rundvandring i Örtofta
Byggnadsantikvarisk utredning o dokumentation Örtofta 15:36, Eslöv kommun 2022

Utbyggnad av Kraftringens värmekraftverk i Örtofta:
Kommentarer samrådsmöte om utbyggnad av Örtoftaverket
Samrådsunderlag Örtoftaverket
Situationsplan Örtoftaverket

Kultur & fritid:
221129 Möte Kulturgruppen

Dokument från tidigare år hittar du här:

Dokument 2021
Dokument 2020
Dokument 2019
Dokument 2018
Dokument 2017
Dokument 2016
Dokument 2015
Dokument 2014
Dokument 2013