Mötesprotokoll & andra dokument

Här samlar vi protokoll och övriga viktiga dokument:

Dokument 2024

Styrelsemöten:
Protokoll styrelsemöte 1 februari 2024
Protokoll styrelsemöte 4 april 2024
Protokoll styrelsemöte 30 maj 2024

Årsmöteshandlingar 2024
Årsberättelse Örtoftabygdens byalag 2023
Presentation årsmöte 2024
Protokoll årsmöte 2024

Kultur & fritid:
240205 Möte med Byalagets kulturgrupp
240516 Möte med Byalagets kulturgrupp

Pendlarparkering:
240121 Parkeringsmöte Handelsmannavägen Örtofta
sammanställning mötesanteckningar från kommunen 240208
240603 Parkeringsmöte Handelsmannavägen Örtofta

Informationsblad:
Nummer 1, 2024
Nummer 2, 2024

Skrivelser:
Skrivelse till Skånetrafiken 25 februari 2024

Dokument 2023

Styrelsemöten:
protokoll styrelsemöte 26 januari 2023
protokoll styrelsemöte 23 februari 2023
protokoll styrelsemöte 23 mars 2023
protokoll styrelsemöte 15 maj 2023
protokoll styrelsemöte 24 augusti 2023
protokoll styrelsemöte 12 oktober 2023
protokoll styrelsemöte 30 november 2023

Årsmöteshandlingar 2023
årsberättelse Örtoftabygdens byalag 2022
årsmötesprotokoll2023

Utbyggnad av Väggarp:
Örtofta-Väggarp Trafikutredning
Örtofta-Väggarp Översiktlig bullerutredning
Örtofta-Väggarp Dagvatten- och skyfallsutredning

Kultur & fritid:
230222 Möte Kulturgruppen
230511 Möte Kulturgruppen
231010 Möte kulturgruppen

Pendlarparkering:
231123 Parkeringsplatsmöte

Dokument 2022

Styrelsemöten:
protokoll styrelsemöte 13 januari 2022
protokoll styrelsemöte 10 mars 2022
protokoll styrelsemöte 17 maj 2022
protokoll styrelsemöte 6 juni 2022
protokoll styrelsemöte 18 augusti 2022
protokoll styrelsemöte 15 september 2022
protokoll styrelsemöte 27 oktober 2022
protokoll styrelsemöte 1 december 2022

Årsmöteshandlingar 2022:
årsberättelse för 2021
årsmötesprotokoll 2022

Pendlarparkering:
Återbruk vid anläggning av pendlarparkering i Örtofta220530
220530 Möte ang pendlarparkering i Örtofta
220630 Minnesanteckningar från rundvandring i Örtofta
Byggnadsantikvarisk utredning o dokumentation Örtofta 15:36, Eslöv kommun 2022

Utbyggnad av Kraftringens värmekraftverk i Örtofta:
Kommentarer samrådsmöte om utbyggnad av Örtoftaverket
Samrådsunderlag Örtoftaverket
Situationsplan Örtoftaverket

Kultur & fritid:
221129 Möte Kulturgruppen

Dokument från tidigare år hittar du här:

Dokument 2021
Dokument 2020
Dokument 2019
Dokument 2018
Dokument 2017
Dokument 2016
Dokument 2015
Dokument 2014
Dokument 2013