Mötesprotokoll & andra dokument

Här samlar vi protokoll och övriga viktiga dokument:

Dokument 2022

Styrelsemöten:
protokoll styrelsemöte 13 januari 2022
protokoll styrelsemöte 10 mars 2022
protokoll styrelsemöte 17 maj 2022
protokoll styrelsemöte 6 juni 2022
protokoll styrelsemöte 18 augusti 2022
protokoll styrelsemöte 15 september 2022
protokoll styrelsemöte 27 oktober 2022

Årsmöteshandlingar 2022:
årsberättelse för 2021
årsmötesprotokoll 2022

Pendlarparkering:
Återbruk vid anläggning av pendlarparkering i Örtofta220530
220530 Möte ang pendlarparkering i Örtofta
220630 Minnesanteckningar från rundvandring i Örtofta
Byggnadsantikvarisk utredning o dokumentation Örtofta 15:36, Eslöv kommun 2022

Utbyggnad av Kraftringens värmekraftverk i Örtofta:
Kommentarer samrådsmöte om utbyggnad av Örtoftaverket
Samrådsunderlag Örtoftaverket
Situationsplan Örtoftaverket

Kultur & fritid:
221129 Möte Kulturgruppen

Dokument 2021

Styrelsemöten:
protokoll styrelsemöte 21 januari 2021
protokoll styrelsemöte 4 mars 2021
protokoll styrelsemöte 8 april 2021
protokoll styrelsemöte 3 maj 2021
protokoll styrelsemöte 20 maj 2021
protokoll styrelsemöte 26 augusti 2021
protokoll styrelsemöte 7 oktober 2021
protokoll styrelsemöte 18 november 2021

Årsmöteshandlingar 2021:
årsmötesprotokoll 2021
årsberättelse för 2020

Dokument 2020

Styrelsemöten 2020:
protokoll styrelsemöte 13 februari 2020
protokoll styrelsemöte 12 mars 2020
protokoll styrelsemöte 16 april 2020
protokoll styrelsemöte 27 maj 2020
protokoll styrelsemöte 25 juni 2020
protokoll styrelsemöte 26 augusti 2020
protokoll styrelsemöte 8 oktober 2020
protokoll styrelsemöte 19 november 2020

Årsmöteshandlingar 2020:
Protokoll årsmöte 2020
Årsredovisning 2019