Återkommande aktiviteter

Här ser du sådant byalaget organiserar som återkommande aktiviteter. Är du intresserad av att vara med och planera och arbeta med någon av dem? Hör av dig till styrelsen@ortoftabygden.se !

Vårfintdag
varje vår går vi ut och plockar skräp och röjer inne  i och runt byarna. Eslövs kommun tillhandahåller mekaniska skräpplockare och sopsäckar och uppslutningen brukar vara stor, ofta ordnar vi också grillning och andra sociala aktiviteter samma dag

Teater i byarna
I samarbete med Riksteaterns lokalförening i Eslöv ser vi till att det kommer föreställningar för barn och vuxna i byarna, främst i Folkets Hus men också på andra platser.

Kultur för unga
Vi har kontakt med både kulturskolan och kommunens kultur och fritidsförvaltning för att få till stånd aktiviter för barn och unga ute i byarna. Kommunens mobila fritidsgård har till exempel stått i Örtofta under sommaren och erbjudit bl a pyssel, uteleksaker, spel och möjlighet att testa fiske i Kävlingeån.

Vårlökar
på hösten är vi ute och planterar ett större antal vårlökar (inköpta av kommunen) på allmän mark ute i de tre byarna.

Ljuspromenad
första pandemiåret ordnade vi, tillsammans med scouterna på senhösten en ljuspromenad längs med åpromenaden i Örtofta och bort till kyrkan i Väggarp, något som blev så uppskattat att vi bestämde oss för att fortsätta. Vi tänder marschaller på seneftermiddagen och uppmanar alla att gå ut och njuta av kvällen och naturen och serverar något att äta och dricka.

Julmarknad
Som ett led i en lång tradition ordnar byalaget julmarknad. Under många år har vi samarbetat med Örtofta slott men 2019 ordnade vi istället en välbesökt marknad i och vid Folkets hus i Örtofta. Under pandemiåren har julmarknaden fått vila, men vi hoppas återkomma under 2023!

Årets bybo:
Byalaget utser också, efter en öppen nominering, ”årets bybo”, som får ta emot pris under årsmötet.