Arbetsgrupper

Byalagets arbetsgrupper, har du synpunkter, frågor eller vill engagera dig är du välkommen du att höra av dig!

Aktiva arbetsgrupper

Julmarknad

Kontaktperson: Therese

Teater i Folkets hus

Kontaktperson: Ida Hall

Kävlingeå-projektet

Kontaktperson: Lone Mathiasson

Kävlingeån – Den blå leden genom Lundaland

Kävlinge kommun har initierat ett Leaderprojekt för att hålla ihop, marknadsföra och stimulera aktiviteter som tillgängliggör och synliggör Kävlingeån. Projektet pågår under tiden 130901 – 1409030. Det övergripande målet är att bidra till en levande landsbygd genom att göra Kävlingeån tillgänglig för flera. Projektet vill stimulera idéer och delprojekt som bidrar till ett ökat intresse och en större kunskap om ån och dess närområde.

Projektet erbjuder stöd till aktörer som har idéer om delprojekt. Sökande aktörer måste bidra med medfinansiering i form av t ex ideellt arbete, lokaler, material m.m. Medfinansieringen måste motsvara minst 40% av den totala stödsumman.

Christel Andersen och Lone Mathiasson har via byalaget engagerat sig i projektet. De har deltagit på möten med både Projektledare Elisabet Öhgren och med Matilda Svensson, Anna-Karin Linusson och Helena Nilsson från Eslövs kommun. Diskussion och samtal kring vilka möjligheter som finns har förts och nästa steg är att lämna in förslag på de delprojekt som byalaget vill utföra vid Kävlingeån till Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. Under tiden som nämnden behandlar förslagen kommer Christel, Lone och Elisabet att skriva ihop en delprojektsansökan så att den är klar om och när nämnden bifaller förslagen. Om nämnden godkänner förslagen måste även Länsstyrelsen ge ett godkännande.

Tidigare arbeten

Folkets hus

Kontaktperson:  Roger Jönsson

Byalaget arbetar tillsammans med Örtofta IS för att det ska byggas ett nytt aktivitetshus istället för gamla Folkets Hus med lokaler för olika aktiviteter.

Byavandringar

Kontaktperson: Annika Nilsson

Bredband/Fiber

Kontaktperson: Lone Mathiasson

Utegym

Kontaktperson: Ida Hall

Byarnas lekplatser

Kontaktperson: Görel Igner