Arbetsgrupper

Här listar vi byalagets tidigare och aktuella arbetsgrupper. Har du synpunkter, frågor eller vill engagera dig är du välkommen du att höra av dig!

Aktiva arbetsgrupper

Julmarknad

Som ett led i en lång tradition ordnar byalaget julmarknad. Under 2019 ordnade vi en välbesökt marknad i och vid Folkets hus i Örtofta. Under 2020 planerar vi, på grund av Coronapandemin, endast en mindre lokal julmarknad i december.
Kontaktperson: Therese Andersson

Teater i byarna

I samarbete med Riksteaterns lokalförening i Eslöv arbetar denna arbetsgrupp med att visa föreställningar för barn och vuxna i byarna, främst i Folkets Hus men också på andra platser.
Kontaktperson: Ida Hall

Å-promenaden i Örtofta

I Örtofta kommer under 2020 att anläggas en promenad längs Kävlingeån i Örtofta by.  Promenaden blir ca 1 km lång och kommer sträcka sig från Folkets hus till bron vid Sockerbruket. Det blir även en entré vid ingången till Bruksvallen på Centralgatan. Projektet är finansierat av LEADER Lundaland, och byalaget och Eslövs kommun samarbetar och har gemensamt sökt och beviljats finansiering. Promenaden kommer att vara tillgänglighetsanpassad så att även rullstolar, barnvagnar etc lätt kan ta sig fram på hårdgjorda grusgångar och träspänger. Längs med promenaden blir det trevliga sittplatser, några bryggor och en grillplats. Arbetsgruppen består av Christel Andersson, Jörgen Lundström, Lone Mathiasson och Annika Nilsson.
Kontaktperson: Christel Andersson

Trafiksäkerhet i byarna

På initiativ av flera bybor arbetar byalaget för att få vägföreningen att ansöka om de medel som finns tillgängliga på Eslövs kommun för att bygga permanenta vägbulor i byarna.
Kontaktperson: Sofia Dalholm

Vindskydden i Furet

I det så kallade Furet finns invid Kävlingeån två vindskydd och en grillplats. Vindskydden är nu ett halvt sekel gamla och i dåligt skick. Under 2020 kommer vi, tillsammans med scouterna och byalaget i Lilla Harrie, söka pengar för att under 2021 bygga nya.
Kontaktperson: Björn Strandmark 

Tidigare arbetsgrupper

Folkets hus

Tillsammans med Örtofta IS arbetade byalaget för att det skulle byggas ett nytt aktivitetshus, med lokaler för olika verksamheter, istället för gamla Folkets Hus.

Byavandringar

 

Bredband/Fiber

Byalaget arbetade för att få till stånd en gemensam anslutning till fibernätverket i byarna.

Utegym

Byalaget arbetade för att få till stånd det utegym vid den så kallade ”kullen”, på den sida av Örtofta som vetter mot Kävlingeån.

Byarnas lekplatser