Bli medlem!

Ju fler vi är desto starkare blir vi!

Medlem i byalaget kan den bli som bor eller verkar i Örtoftabygden, eller som av annat skäl har intresse för byarnas utveckling. Medlemsavgiften är 100 kr/hushåll och år. Du kan antingen betala avgiften till SWISHnummer 123 544 68 93, eller till bankgiro 396 – 7684. Uppge ditt namn och adress på inbetalningen.

Vi kommunicerar det byalaget gör här på hemsidan samt i Örtoftabygdens byalags Facebook-grupp!

Örtoftabygdens byalag vill

  • Verka för att Örtoftabygden ska utvecklas och vara levande byar med goda kommunikationsmöjligheter och en plats där alla generationer trivs att bo.
  • Samverka med (och påverka) myndigheter, företag och organisationer.
  • Vara en kanal för byborna att påverka sin vardag.
  • Ta initiativ för traktens bästa och för gemenskapen inom byarna.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.