Aktuellt

Tågtider från Örtofta

När Coronaepidemin bröt ut i våras drog Skånetrafiken ner på antalet sena kvällsturer till och från stationen i Örtofta. Denna försämring kvarstår tyvärr också i höstens tidtabell – trots att regeringen skjutit till pengar för att kollektivtrafiken ska kunna upprätthållas…

Byalaget styrelsemöte 26 augusti

Torsdagen 26 augusti hade byalaget sitt första styrelsemöte för hösten. Vi gick igenom uppdateringar i en rad av de frågor byalaget arbetar med (nya vindskydd i Furet, cykelväg mellan Håstad och Stångby, jättelokorna etc), men fokuserade framförallt på planeringen av…

Yttrande gällande lägenheter i Örtofta

Här kan du läsa yttrandet som byalaget har skrivit och skickat in till Eslövs kommun, angående planen på 104 nya lägenheter i Örtofta. Den tänkta utvecklingen av fastigheten följer varken översikts- eller detaljplan, vilket vi anser vara av stor vikt…

Nu anläggs å-promenaden!

Äntligen har anläggandet av å-promenaden längs med Kävlingeån i Örtofta by påbörjats! Anläggandet tar en semesterpaus under v 28-31, men å-promenaden beräknas vara klar i slutet av augusti 2020. Promenaden är ca 1 km lång och sträcker sig från Folkets…

Byalagets styrelsemöte 25 juni 2020

En stor del av byalagets styrelsemöte 25 juni ägnades åt att arbetsgruppen för å-promenaden berättade om det pågående anläggningsarbetet och om planerna för invigningen som beräknas till mitten av september. Vi beslöt också att inte arrangera någon stor julmarknad i…

Yttrande över höghastighetståg

Trillingbyarna ligger inom det område som Trafikverket håller på att utreda inför den höghastighetsbana man beslutat bygga mellan Lund och Hässleholm. Banan tänks bli en del av den framtida nya stambanan mellan Malmö och Stockholm, som emellertid ännu inte är…

Byalagets styrelsemöte 27 maj 2020

En diger lista med ämnen diskuterades under byalagets styrelsemöte i maj, som också var det första sedan årsmötet. Så efter att alla nya och gamla styrelseledamöter presenterat sig för varandra gick vi, förutom formaliaärenden, igenom samtliga aktuella projekt och frågor…

Byalagets styrelsemöte 16 april 2020

På byalagets styrelsemöte den 16 april träffade vi Jacob Bennett från Slättäng för att höra närmare både om utbyggnadsplanerna i Väggarp och den eventuella kvävedammen mellan Kävlingeån och järnvägsspåret söder om Väggarp. Vi förberedde bland annat också för årsmötet och…

Daniel Persson årets bybo 2019!

Årets bybo 2019 är Daniel Persson med följande motivering. “För att du har ett fantastiskt driv och engagemang. För att du har lyckats få igång scoutrörelsen i bygden igen. För att du bidrar till att fler barn och ungdomar lär…

Sockerbruket informerar om nya delen av fabriken

Örtofta sockerbruk kommer nu inleda anläggningen av nya delen av fabriken. Det är en del av den stora investering som sockerbruket gör i Örtofta som en konsekvens att Nordic Sugar stänger raffinaderiet i Arlöv. Pålningsarbeten (pålar bankas ner i marken)…