Aktuellt

Styrelsemöte den 1:e december 2022

Då var det dags igen; den 1:e december 2022 hade byalaget styrelsemöte där vi bland annat avhandlade: Pendlarparkeringen – Huset kommer att rivas i december. Tegel och natursten ska enligt tjänstemän återbrukas. Kommunen saknar medel för genomförande för 2023 så…

Möte i arbetsgruppen Kultur & fritid

Byalagets arbetsgrupp Kultur & fritid har träffats för att bl.a. diskutera vad som kan arrangeras i våra byar framöver samt vad Eslövs kommun kan hjälpa till med. Gruppen kommer att be Kultur och fritidsförvaltningen i Eslövs kommun om ett möte…

Styrelsemöten hösten 2022

Vi har hunnit med två styrelesmöten i byalaget, den 15:e september och 27:e oktober, sedan den förra sammanfattningen. Som vanligt har vi fullt upp på dessa möten, där vi bland annat har avhandlat: En kampanj för att värva fler medlemmar…

Byalaget på samrådsmöte om utbyggnaden av Örtoftaverket

Byalaget var på plats på samrådsmötet om den planerade utbyggnaden av Kraftringens värmekraftverk i Örtofta för att kommentera och ställa frågor om projektet. Vi skickade sedan våra kommentarer och frågor skriftligt till Kraftringen. Du läsa våra kommentarer och frågor tillsammans…

Byalagets styrelsemöte 2022-08-18

På byalagets styrelsemöte 2022-08-18 avhandlade vi bland annat: Kommande projekt som finansieras av trygghets- och försköningsbidraget från Eslövs kommun: ute-pingisbord och bokskåp i Väggarp, parkbänk vid sandlådan och bänkbord i Örtofta samt eventuellt ett kanotställ. Vindskyddsprojektet som nu går snabbt…

Vi söker folk till arbetsgruppen Kultur & Fritid

Byalaget är organiserat i arbetsgrupper inom olika områden. Just nu söker vi frivilliga krafter till gruppen Kultur & Fritid som jobbar med att arrangera diverse aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna samt att söka medel för dessa. Exempel på aktiviteter…

Pendlarparkeringen – Byggnadsantikvarisk utredning och dokumentation av Örtofta 15:36

Det har gjorts en byggnadsantikvarisk utredning och dokumentation av Örtofta 15:36, tomten som är tänkt att användas för den framtida pendlarparkeringen. Dokumentet hittar ni här.

Pendlarparkeringen – rundvandring med kommunpolitiker 30 juni 2022

Den 30 juni 2022 arrangerade byalagets arbetsgrupp för pendlarparkeringen en rundvandring i Örtofta med de styrande politikerna i Eslövs kommun för att diskutera och titta på möjliga placeringar av pendlarparkeringen. Protokollet hittar ni på byalagets hemsida. Ni som vill engagera…

Möte med Eslövs kommun om pendlarparkeringen 30 maj 2022

Nu har byalagets arbetsgrupp för pendlarparkeringen haft sitt första möte med Eslövs kommun som blev ett bra och konstruktivt möte. Protokollet hittar ni på byalagets hemsida. Ni som vill engagera er i pendlarparkeringens utformning är välkomna att höra av er…

Lär dig dansa breakdance med Aui

Missa inte det här! Snart är det dags för sommarlovsaktivitet i Örtofta – lär dig dansa breakdance med Aui!