Aktuellt

Kallelse till årsmöte lördag 23 april 2022

Styrelsen i Örtoftabygdens byalag kallar till årsmöte för 2022, lördagen den 23 april kl 13 i sockerbrukets matsal, Örtofta (obs, ändrad lokal!). Vi bjuder på kaffe och kaka samt en hel del information om vad som har varit och vad som är…

Byalaget söker nya styrelsemedlemmar 2022-2023!

Örtoftabygdens byalag finns till för att trillingbyarna och bygden runtomkring ska fortsätta att utvecklas och vara en bra plats att leva och bo på. Snart är det dags för årsmöte och då välkomnar vi nya styrelsemedlemmar! Vill du vara med och.. •…

Brev till Eslövs kommun angående byggplaner

Eslövs kommun under det senaste året fattat tre beslut som rör byarna och som avviker från detaljplan respektive översiktsplan. Oavsett inställning i sakfrågorna har många bybor blivit upprörda över att besluten fattats utan föregående dialog med de boende.  Byalaget har…

Mobil fritidsgård i Örtofta 2-6 augusti 2021

Första veckan i augusti kommer Eslövs kommuns mobila fritidsgård stå parkerad i Örtofta vid Folkets hus och hålla öppet mellan kl 11-15.30 för intresserade barn och ungdomar!  Från måndag till fredag erbjuder fritidsgården pyssel, uteleksaker, spel och möjlighet att testa…

Byalaget styrelsemöte 8 april 2021

Under byalagets styrelsemöte i april 2021 planerade vi det kommande digitala årsmötet, Vårfintdagen 2 maj samt talade om det kommande valet av Årets bybo, där fyra nomineringar inkommit. Hela protokollet kan du läsa här.

Örtoftabygdens byalag: årsmöte 2021

Söndag 25 april kl 13 är det dags för årsmöte 2021! På grund av den fortsatta pandemin och rådande restriktioner ses vi digitalt. Skriv till styrelsen@ortoftabygden.se om du vill vara med så skickar vi länk! Dagordning för årsmöte Fastställande av…

Nytt yttrande höghastighetsbanan (samråd 3)

Under vårvintern har Trafikverket presenterat sina förslag på sträckningar för en planerad höghastighetsbana Lund – Hässleholm. Fyra av de sex föreslagna sträckningarna skulle  påverka Örtoftabygden, med dragningar antingen tätt intill Toftaholm eller mellan Väggarp och Lilla Harrie. Byalaget är mycket…

Byalaget styrelsemöte 4 mars 2021

Under byalagets styrelsemöte i mars 2021 fick vi rapporter från arbetsgruppen för vindskydden i Furet samt från arbetsgruppen för kultur för barn och unga i byarna. Vi har fortsatt haft svårt att etablera kontakt med vägföreningen men ansökan om åtgärder…

Byalaget styrelsemöte 21 januari 2021

Under första styrelsemötet 2021 fick vi rapporten om mycket goda utfall på de ansökningar som gjorts för att under året tillsammans med scouterna och Lilla Harrie byalag rusta upp Furets vindskydd vid Kävlingeån. Samtal har förts med både kommunen som…

Byalaget styrelsemöte 19 november 2020

Sista styrelsemötet för året ägnades åt avstämning av arbetet i vindskyddsgruppen samt i gruppen för kulturaktiviteter för barn. På grund av den fortsatta pandemin ordnar vi ingen julmarknad alls i år, men ljuspromenaden blev mycket uppskattad! Fler medlemmar behöver vi,…