Aktuellt

Örtoftabygdens byalag: årsmöte 2021

Söndag 25 april är det dags för årsmöte 2021! På grund av den fortsatta pandemin och rådande restriktioner ses vi digitalt. Skriv till styrelsen@ortoftabygden.se om du vill vara med så skickar vi länk! Dagordning för årsmöte Fastställande av dagordning Val…

Nytt yttrande höghastighetsbanan (samråd 3)

Under vårvintern har Trafikverket presenterat sina förslag på sträckningar för en planerad höghastighetsbana Lund – Hässleholm. Fyra av de sex föreslagna sträckningarna skulle  påverka Örtoftabygden, med dragningar antingen tätt intill Toftaholm eller mellan Väggarp och Lilla Harrie. Byalaget är mycket…

Ljuspromenad under Allhelgonaafton

Lördagen den 31 oktober,ordnar byalaget en ljuspromenad längs med åpromenaden i Örtofta och bort till kyrkan i Väggarp. Passa på att njuta av kvällen, mörkret och naturen! Vi tänder marschallerna från klockan 16. Och alla får som vanligt hjälpas åt…

Byalaget styrelsemöte 8 oktober 2020

Under byalagets oktobermöte ägnade vi en del tid åt att titta på hur vi organiserar vår inbördes digitala kommunikation, efter att ha glatt oss åt den lyckade invigningen av å-promenaden och att hela projektet nu så galant seglat i hamn!…

Tågtider från Örtofta

När Coronaepidemin bröt ut i våras drog Skånetrafiken ner på antalet sena kvällsturer till och från stationen i Örtofta. Denna försämring kvarstår tyvärr också i höstens tidtabell – trots att regeringen skjutit till pengar för att kollektivtrafiken ska kunna upprätthållas…

Byalaget styrelsemöte 26 augusti

Torsdagen 26 augusti hade byalaget sitt första styrelsemöte för hösten. Vi gick igenom uppdateringar i en rad av de frågor byalaget arbetar med (nya vindskydd i Furet, cykelväg mellan Håstad och Stångby, jättelokorna etc), men fokuserade framförallt på planeringen av…

Yttrande gällande lägenheter i Örtofta

Här kan du läsa yttrandet som byalaget har skrivit och skickat in till Eslövs kommun, angående planen på 104 nya lägenheter i Örtofta. Den tänkta utvecklingen av fastigheten följer varken översikts- eller detaljplan, vilket vi anser vara av stor vikt…

Nu anläggs å-promenaden!

Äntligen har anläggandet av å-promenaden längs med Kävlingeån i Örtofta by påbörjats! Anläggandet tar en semesterpaus under v 28-31, men å-promenaden beräknas vara klar i slutet av augusti 2020. Promenaden är ca 1 km lång och sträcker sig från Folkets…

Byalagets styrelsemöte 25 juni 2020

En stor del av byalagets styrelsemöte 25 juni ägnades åt att arbetsgruppen för å-promenaden berättade om det pågående anläggningsarbetet och om planerna för invigningen som beräknas till mitten av september. Vi beslöt också att inte arrangera någon stor julmarknad i…

Yttrande över höghastighetståg

Trillingbyarna ligger inom det område som Trafikverket håller på att utreda inför den höghastighetsbana man beslutat bygga mellan Lund och Hässleholm. Banan tänks bli en del av den framtida nya stambanan mellan Malmö och Stockholm, som emellertid ännu inte är…