Aktuellt

Byalagets styrelsemöte 2022-08-18

På byalagets styrelsemöte 2022-08-18 avhandlade vi bland annat: Kommande projekt som finansieras av trygghets- och försköningsbidraget från Eslövs kommun: ute-pingisbord och bokskåp i Väggarp, parkbänk vid sandlådan och bänkbord i Örtofta samt eventuellt ett kanotställ. Vindskyddsprojektet som nu går snabbt…

Vi söker folk till arbetsgruppen Kultur & Fritid

Byalaget är organiserat i arbetsgrupper inom olika områden. Just nu söker vi frivilliga krafter till gruppen Kultur & Fritid som jobbar med att arrangera diverse aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna samt att söka medel för dessa. Exempel på aktiviteter…

Pendlarparkeringen – Byggnadsantikvarisk utredning och dokumentation av Örtofta 15:36

Det har gjorts en byggnadsantikvarisk utredning och dokumentation av Örtofta 15:36, tomten som är tänkt att användas för den framtida pendlarparkeringen. Dokumentet hittar ni här.

Pendlarparkeringen – rundvandring med kommunpolitiker 30 juni 2022

Den 30 juni 2022 arrangerade byalagets arbetsgrupp för pendlarparkeringen en rundvandring i Örtofta med de styrande politikerna i Eslövs kommun för att diskutera och titta på möjliga placeringar av pendlarparkeringen. Protokollet hittar ni på byalagets hemsida. Ni som vill engagera…

Möte med Eslövs kommun om pendlarparkeringen 30 maj 2022

Nu har byalagets arbetsgrupp för pendlarparkeringen haft sitt första möte med Eslövs kommun som blev ett bra och konstruktivt möte. Protokollet hittar ni på byalagets hemsida. Ni som vill engagera er i pendlarparkeringens utformning är välkomna att höra av er…

Lär dig dansa breakdance med Aui

Missa inte det här! Snart är det dags för sommarlovsaktivitet i Örtofta – lär dig dansa breakdance med Aui!  

Byalaget styrelsemöte 17 maj 2022

Under byalagets styrelsemöte i maj 2022 träffades den nya styrelsen för första gången. Vi hade mycket på dagordningen och avhandlade bland annat: Organisationen i arbetsgrupper; vi kommer kalla till ett separat möte för alla intresserade för att dela in oss…

Kallelse till årsmöte lördag 23 april 2022

Styrelsen i Örtoftabygdens byalag kallar till årsmöte för 2022, lördagen den 23 april kl 13 i sockerbrukets matsal, Örtofta (obs, ändrad lokal!). Vi bjuder på kaffe och kaka samt en hel del information om vad som har varit och vad som är…

Byalaget söker nya styrelsemedlemmar 2022-2023!

Örtoftabygdens byalag finns till för att trillingbyarna och bygden runtomkring ska fortsätta att utvecklas och vara en bra plats att leva och bo på. Snart är det dags för årsmöte och då välkomnar vi nya styrelsemedlemmar! Vill du vara med och.. •…

Brev till Eslövs kommun angående byggplaner

Eslövs kommun under det senaste året fattat tre beslut som rör byarna och som avviker från detaljplan respektive översiktsplan. Oavsett inställning i sakfrågorna har många bybor blivit upprörda över att besluten fattats utan föregående dialog med de boende.  Byalaget har…