Styrelsemöte den 4:e april 2024

Den 4:e april hade vi styrelsemöte i byalaget där vi bland annat avhandlade:

  • Vi har fått många nya medlemmar och är nu uppe i 92 st. Vi vill bli fler förstås och fortsätter rekrytera. Nu börjar vi också införa förmåner till våra medlemmar som t.ex. gratis inträde till föreläsningar.
  • Vi planerade årsmötet som ska gå av stapeln den 13 april samt Vårfintdagen den 27 april.
  • Förlängning av å-promenaden – diskuteras vidare på kommande möte med Sockerbruket och Kraftringen men det ser svårt ut eftersom ingen vill upplåta mark.
  • Kultur – kommande föreläsning ”Kaosodling – mat och kretslopp” med Elina Linderberth 11 april kl. 18.30 i Folkets hus.
  • Anslutning till fiber – byborna har fått kollektivt erbjudande om efteranslutning efter att vi samlat in intresseanmälningar.
  • Jättelokor – vi fortsätter arbeta för att jättelokorna som snabbt sprider sig i trakten ska bekämpas. Länsstyrelsen har frågat om vi kan hjälpa till vilket vi kan tänka oss.
  • Utbyggnad av Örtoftaverket – planerad byggstart för transmissionsledning till hösten. Ej möjligt att ansluta till järnvägen innan det är bestämt hur södra stambanan ska byggas ut (tidigast 2030).
  • Vi fortsätter arbetet med att tillgängliggöra en hjärtstartare i varje by.
  • Vi har skickat skrivelse till Skånetrafiken om försämrad tidtabell vilket resulterade i dialog och artikel i Skånska Dagbladet; Skånetrafiken visar ingen vilja till förändring.

Hela protokollet kan du läsa här.