Byalaget på samrådsmöte om utbyggnaden av Örtoftaverket

Byalaget var på plats på samrådsmötet om den planerade utbyggnaden av Kraftringens värmekraftverk i Örtofta för att kommentera och ställa frågor om projektet. Vi skickade sedan våra kommentarer och frågor skriftligt till Kraftringen. Du läsa våra kommentarer och frågor tillsammans…

Byalagets styrelsemöte 2022-08-18

På byalagets styrelsemöte 2022-08-18 avhandlade vi bland annat: Kommande projekt som finansieras av trygghets- och försköningsbidraget från Eslövs kommun: ute-pingisbord och bokskåp i Väggarp, parkbänk vid sandlådan och bänkbord i Örtofta samt eventuellt ett kanotställ. Vindskyddsprojektet som nu går snabbt…

Pendlarparkeringen – rundvandring med kommunpolitiker 30 juni 2022

Den 30 juni 2022 arrangerade byalagets arbetsgrupp för pendlarparkeringen en rundvandring i Örtofta med de styrande politikerna i Eslövs kommun för att diskutera och titta på möjliga placeringar av pendlarparkeringen. Protokollet hittar ni på byalagets hemsida. Ni som vill engagera…