Pendlarparkering i Örtofta

Byalagets arbetsgrupp för pendlarparkeringen i Örtofta har haft många möten med Eslövs kommun, varav det senaste i början av juni. Det har varit en bra dialog hela vägen där kommunen verkligen har lyssnat på önskemål från gruppen och andra närboende. På det senaste mötet presenterade kommunen en första skiss som sedan diskuterades. De jobbar nu vidare med skissen och projekteringen. Kommunen har anslagit medel till projektet och söker nu statlig medfinansiering. Byggarbetet startar troligen 2025.

Protokollen från alla möten från 2022 och framåt hittar ni här.