Styrelsen

Örtoftabygdens byalag bildades den 6 oktober 2013 då en interimistisk styrelse valdes, fram till första ordinarie årsmöte som ägde rum den 2 februari 2014.

Styrelsens sammansättning 2018

Ordförande
Lone Mathiasson

Styrelseledamöter
Görel Ingner, kassör, Toftaholm
Therese Andersen, Toftaholm
Susanna Bruzell, Väggarp
Mikael Matz, sekreterare, Väggarp
Anna Sönnberger, Örtofta
Susanne Kindeberg, webbredaktör, Örtofta

Suppleanter
Katarina Erlandsson, Toftaholm
Monica Swenson Gripne, Väggarp
Annika Nilsson, Örtofta
Anette Roos, Örtofta

Kontakt
E-post: styrelsen@örtoftabygden.se