Styrelsen

Örtoftabygdens byalag bildades den 6 oktober 2013 då en interimistisk styrelse valdes, fram till första ordinarie årsmöte som ägde rum den 2 februari 2014.

Styrelsens sammansättning 2020

Ordförande
Sofia Dalholm, Väggarp

Styrelseledamöter
Anna Sönnberger, vice ordförande, Örtofta
Ylva Gislén, sekreterare, Väggarp
Susanna Bruzell, kassör, Väggarp
Therese Andersen, ordinarie ledamot, Toftaholm
Tommy Nilsson, ordinarie ledamot, Örtofta
Björn Strandmark, ordinarie ledamot, Örtofta
Filip Gyllström, suppleant, Väggarp
Christel Andersen, suppleant, Örtofta
Kristina Ottosson, suppleant, Örtofta

Kontakt
E-post: styrelsen@örtoftabygden.se