Styrelsen

Örtoftabygdens byalag bildades den 6 oktober 2013 då en interimistisk styrelse valdes, fram till första ordinarie årsmöte som ägde rum den 2 februari 2014.

Styrelsens sammansättning 2018

Ordförande
Lone Mathiasson, Örtofta

Styrelseledamöter
Görel Ingner, kassör, Toftaholm
Ylva Gislén, Sekreterare, Väggarp
Therese Andersen, Ordinarie, Toftaholm
Tommy Nilsson, Ordinarie, Väggarp
Anna Sönnberger, Ordinarie, Örtofta
Susanna Bruzell, Ordinarie, Väggarp
Katarina Erlandson, Suppleant, Toftaholm
Christel Andersen, Suppleant, Örtofta
Kristina Ottosson, Suppleant, Örtofta
Sofia Dalholm, Suppleant, Väggarp

Webb
Fredrik hall, Väggarp

Kontakt
E-post: styrelsen@örtoftabygden.se