Styrelsen

Örtoftabygdens byalag bildades den 6 oktober 2013 då en interimistisk styrelse valdes, fram till första ordinarie årsmöte som ägde rum den 2 februari 2014.

Styrelsens sammansättning 2022

Kontakt
E-post: styrelsen@örtoftabygden.se