Om byalaget

Byarnas byar som hade det mesta utom ett byalag! För att ändra på det bildades “Örtoftabygdens byalag” med syftet att kunna utveckla och ta tillvara på alla möjligheter och kompetenser som finns i byarna Toftaholm, Väggarp och Örtofta.

Vi vill

  • Verka för att Örtoftabygden ska utvecklas och vara levande byar med goda kommunikationsmöjligheter och en plats där alla generationer trivs att bo.
  • Samverka med (och påverka) myndigheter, företag och organisationer.
  • Vara en kanal för byborna att påverka sin vardag.
  • Ta initiativ för traktens bästa och för gemenskapen inom byarna.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Medlem i byalaget kan den bli som bor eller verkar i Örtoftabygden, eller som av annat skäl har intresse för byarnas utveckling.

Bli medlem i Örtoftabygdens byalag – ju fler vi är desto starkare blir vi!