Styrelsemöte den 30:e maj 2024

Den 30:e maj hade byalaget vårens sista styrelsemöte där vi välkomnade våra nya styrelsemedlemmar och bland annat diskuterade:

  • Vi är nu 98 st medlemmar vilket innebär att drygt 50% av bygdens hushåll är med. Vi fortsätter rekrytera och hoppas snart komma över 100 st. Våra medlemmar har numera gratis inträde till föreläsningar och vi funderar på andra förmåner.
  • Förlängning av å-promenaden till Toftaholm är tyvärr lagd på is eftersom markägarna inte vill upplåta mark till projektet.
  • Kraftringen och Nordic Sugar kommer att sponsra byalaget framöver med anledning av utbyggnaden av Örtoftaverket och markarbeten i Toftaholm för ny transmissionsledning.
  • Vi kommer att bilda en ny arbetsgrupp med fokus på framtida projekt i Toftaholm och vill så klart att många Toftaholmbor engagerar sig – hör av dig om du är intresserad!
  • Jättelokor – vi fortsätter arbeta för att jättelokorna i trakten ska bekämpas. Vi har sagt till Länsstyrelsen att vi kan hjälpa till med bekämpning. Även Lilla Harrie byalag har visat intresse. Kanske ett nytt evenemang till våren?
  • Kulturgruppen har fixat många aktiviteter till sommaren och hösten. Vi gick igenom dem.
  • Vi har haft synkmöte med Lilla Harrie byalag för att informera varandra och diskutera gemensamma intressen.

Hela protokollet kan du läsa här.