Föreläsning på årsmötet 2024

Vi är glada att kunna presentera en föreläsning av Anders Ödman, docent em. i medeltidsarkeologi, på årsmötet 2024 som går av stapeln lördagen den 13 april kl 13 i Sockerbrukets matsal. Varmt välkomna!

Två byar längs ån – en berättelse om Örtofta och Lilla Harrie från istid till sockerbruk.

I berättelsen får vi följa trakten från istiden och fram till modern tid. Två starka adelssläkter kämpade om makt och land. Gränsen mellan deras socknar var den gamla stenvägen där all sten till domkyrkan transporterades. Lilla Harrie lunkade på som en bondby med ett delat ägande av gårdarna, medan Örtofta helt behärskades av släkterna på slottet. Slottet byggdes omkring 1400 som ett torn, likt Kärnan i Helsingborg där alla funktioner staplades på varandra. Örtoftas småbyar flyttades och lades ner och folket fick finna sig. Lantbruket var ytterst modernt och rationellt. Hit kom traktens första merinofår och importerade kor. Det byggdes ett mejeri som gjorde ost till och med för export. Det byggdes ett tegelbruk på Örtoftas mark i Lilla Harrie och med egentillverkat tegel från bruket och inkomsterna från osten skapades det nuvarande Örtoftaslottet. Detta och mycket mer ska Anders berätta om.