Nytt yttrande höghastighetsbanan (samråd 3)

Under vårvintern har Trafikverket presenterat sina förslag på sträckningar för en planerad höghastighetsbana Lund – Hässleholm. Fyra av de sex föreslagna sträckningarna skulle  påverka Örtoftabygden, med dragningar antingen tätt intill Toftaholm eller mellan Väggarp och Lilla Harrie. Byalaget är mycket…

Tack alla!

Mycket skräp samlades in under ”vårstädningen” och det blev betydligt renare. Tack alla som hjälptes åt! Vi tänker att detta ska vara en återkommande våraktivitet, så om du missade i år – väl mött nästa gång! Hälsningar, Byalaget!