Tack alla!

Mycket skräp samlades in under ”vårstädningen” och det blev betydligt renare. Tack alla som hjälptes åt! Vi tänker att detta ska vara en återkommande våraktivitet, så om du missade i år – väl mött nästa gång! Hälsningar, Byalaget!

Nytt från arbetsgrupperna

Styrelsemöteprotokollet Senaste nytt om Trygghetsvandring, Folkets hus, Kävlingeån och mer; Protokoll_OrtoftaByalag_140330. Kävlingeån “Dispensansökan om strandskydd”, som handlar om hur det kan blir bättre längs med Kävlingeån, är inlämnad.  Ansökan med beskrivande text och bilder finns att läsa i sin helhet: Blankett Ansökan…

Fågelexkursion

På lördag 10/5 kl 0800 leder Peter Elfman en fågelexkursion med Eslövsbygdens naturskyddsförening. Exkursionen startar vid stationen/kiosken, går sedan runt dammarna samt kanske även runt slottet. Häng på om ni är intresserade! PS: exkursionen har ägt rum och en av…