Kallelse till årsmöte lördag 13 april 2024

Välkomna till byalagets årsmöte för 2024, lördagen den 13 april kl 13 i Sockerbrukets matsal.

Vi inleder med själva årsmötet där vi bland annat presenterar styrelsens årsberättelse och väljer medlemmar till styrelsen. Därefter avslutar vi med en intressant föreläsning av Anders Ödman med titeln ”Två byar längs ån”, en berättelse om Örtofta och Lilla Harrie från istid till sockerbruk. Som vanligt bjuder vi på kaffe/te och kaka till mötet.

Motioner mejlas till styrelsen@ortoftabygden.se och behöver vara oss tillhanda senast den 3 april.

Stadgar
Dagordning Årsmote 2024
Årsberättelse Örtoftabygdensbyalag 2023