Årsmöte 2019

Var med och påverka – Välkommen till årsmötet! 13 april kl. 13-16 i sockerbrukets matsalKl. 13.00-14.00 Föreläsning med Kävlingeåns vattenrådKl. 14.00 Mingel med snittar samt kaffe och kakaKl. 14.15-16.00 Årsmöte Örtoftabydens byalag Protokoll Årsmöte byalaget 2019DagordningÅrsberättelse 2018 Jonas Johansson från…

Bruket låter hälsa inför kommande helg

“Vi kommer behöva göra en del pålingsarbete/markarbete  kommande helg (26-27:e januari). Det område som gäller är vid södra infarten till Örtofta. Nära vår infart till Administrationen. Entreprenören kommer att utföra arbete kl. 08.00-18.00.Nödvändiga bullrande/bankande aktiviteter försöker vi minimera och hålla…