Daniel Persson årets bybo 2019!

Årets bybo 2019 är Daniel Persson med följande motivering.

”För att du har ett fantastiskt driv och engagemang. För att du har lyckats få igång scoutrörelsen i bygden igen. För att du bidrar till att fler barn och ungdomar lär sig att vara världsförbättrare och hyggliga medmänniskor. För att du har lyckats engagera vuxna att vilja bidra till denna goda sak.”

Daniel, årets bybo 2019