Byalagets styrelsemöte 16 april 2020

På byalagets styrelsemöte den 16 april träffade vi Jacob Bennett från Slättäng för att höra närmare både om utbyggnadsplanerna i Väggarp och den eventuella kvävedammen mellan Kävlingeån och järnvägsspåret söder om Väggarp. Vi förberedde bland annat också för årsmötet och den kommande Vårfintdagen! Hela protokollet kan du läsa i bifogad fil.