Byalagets styrelsemöte 27 maj 2020

En diger lista med ämnen diskuterades under byalagets styrelsemöte i maj, som också var det första sedan årsmötet. Så efter att alla nya och gamla styrelseledamöter presenterat sig för varandra gick vi, förutom formaliaärenden, igenom samtliga aktuella projekt och frågor byalaget engagerar sig i : å-promenaden (som snart börjar anläggas!), trafiksäkerheten i byarna, det nu avbrutna bygget av cykelväg från Håstad till Lund, den ökande förekomsten av jättelokor, julmarknad, Eslövs kommuns byapeng som vi kan söka 2022, Trafikverkets projektering av höghastighetsbana Lund- Hässleholm, vindskyddet i Furet, Skånetrafikens indragna kvällsturer under Coronapandemin samt blommor till Britas begravning. Hela protokollet hittar du här.