Yttrande över höghastighetståg

Trillingbyarna ligger inom det område som Trafikverket håller på att utreda inför den höghastighetsbana man beslutat bygga mellan Lund och Hässleholm. Banan tänks bli en del av den framtida nya stambanan mellan Malmö och Stockholm, som emellertid ännu inte är finansierad.
Mer exakta förslag på sträckning mellan Lund-Hässleholm kommer att komma december 2020, och själva bygget beräknas starta mellan 2027-2029 och pågå i 10 år.
Under våren 2020 genomförde Trafikverket ett andra samråd i lokaliseringsutredningen. Byalaget skickade flera, kritiska, synpunkter och påpekade bland annat vikten av de värdefulla friluftsområdena runt åarna och oron för att våra byar ska ”stängas in” mellan banor och vägar.
Mer om den planerade höghastighetsbanan kan du läsa på Trafikverkets hemsida.
Och hela vårt yttrande finns här: Örtoftabygdens byalag_yttrande HHJV2.