Byalagets styrelsemöte 25 juni 2020

En stor del av byalagets styrelsemöte 25 juni ägnades åt att arbetsgruppen för å-promenaden berättade om det pågående anläggningsarbetet och om planerna för invigningen som beräknas till mitten av september. Vi beslöt också att inte arrangera någon stor julmarknad i år utan bara en liten lokal marknad för oss som bor i byarna. vi talade också om hur vi skulle kunna bidra till att få till stånd en långsiktig plan för att bekämpa jättelokorna samt om planerna att under hösten tillsammans med scouterna och Lilla Harries byalag söka pengar för att bygga nytt vindskydd i Furet. Hela protokollet kan du läsa här!