Nu anläggs å-promenaden!

Äntligen har anläggandet av å-promenaden längs med Kävlingeån i Örtofta by påbörjats! Anläggandet tar en semesterpaus under v 28-31, men å-promenaden beräknas vara klar i slutet av augusti 2020. Promenaden är ca 1 km lång och sträcker sig från Folkets hus till bron vid Sockerbruket. Det blir även en entré vid ingången till Bruksvallen på Centralgatan. Å-promenaden är ett så kallat LEADER-projekt, där byalaget och Eslövs kommun samarbetar och gemensamt sökt och beviljats finansiering. Promenaden kommer att vara tillgänglighetsanpassad så att även rullstolar, barnvagnar etc lätt kan ta sig fram på hårdgjorda grusgångar och träspänger. Längs med promenaden kommer det bli trevliga sittplatser, några bryggor och en grillplats. För mer information se länkar till dokument här nedan, följ inläggen på Facebook Trillingbyarna, läs byalagets styrelseprotokoll eller kontakta någon i arbetsgruppen: Annika Nilsson, Christel Andersen, Jörgen Lundström eller Lone Mathiasson i Örtofta. Invigning planeras till i mitten av september, men p g a rådande läge med Covid-19 återkommer vi med datum och hur planeringen kommer att se ut. Men vad vi vet säkert är att detta kommer att bli hur fint som helst under lång tid framöver både för oss boende i Trillingbyarna och besökare!