Yttrande gällande lägenheter i Örtofta

Här kan du läsa yttrandet som byalaget har skrivit och skickat in till Eslövs kommun, angående planen på 104 nya lägenheter i Örtofta. Den tänkta utvecklingen av fastigheten följer varken översikts- eller detaljplan, vilket vi anser vara av stor vikt för att den generella utvecklingen i byn ska bli bra.

Yttrande gällande förhandsbesked för nybyggnation av 104 nya lägenheter i Örtofta