Byalagets styrelsemöte 12 mars 2020

Årets andra styrelsemöte ägnades åt att förbereda för årsmötet (den 26 april) och Vårfintdagen (1 maj) då vi alla går runt och plockar skräp runt byarna. Upphandlingen av arbetet med å-promenaden längs Kävlingån ligger ute och vi beslöt att till kommande möte bjuda in Jacob Bennett som för Slättäng AB har begärt planbesked för eventuell byggnation söder om Väggarp. En samordning av garageloppis till ett distribuerat byloppis samma dag som växtloppiset i Håstad (10 maj) försöker vi också få till. Det fullständiga protokollet finns att läsa här.