Byalagets styrelsemöte 13 februari 2020

Många punkter stod på dagordningen vid 2020 års första styrelsemöte för byalaget. Valberedningen var på plats och rapporterade om arbetet med att lämna förslag till ny styrelse till årsmötet, som kommer att äga rum 26 april. Vi gick också igenom förslag på delvis ändrade stadgar som kommer läggas fram då, utvärderade julmarknaden och talade om hur arbetet med å-promenaden i Örtofta och ansökan om väghinder i byarna avancerar. Det fullständiga protokollet finns att läsa här.