Styrelsemöten hösten 2022

Vi har hunnit med två styrelesmöten i byalaget, den 15:e september och 27:e oktober, sedan den förra sammanfattningen. Som vanligt har vi fullt upp på dessa möten, där vi bland annat har avhandlat:

  • En kampanj för att värva fler medlemmar 2023 där man får ett klistermärke som kan fästas på brevlådan för att visa att man är medlem och stödjer vårt arbete.
  • Den planerade utbyggnaden av kraftvärmeverket i Örtofta. Byalaget har träffat Kraftringen och var också närvarande på samrådsmötet för att framföra sina kommentarer och frågor.
  • Problemet med jättelokorna – byalaget har deltagit på möten med kommunen, länsstyrelsen, markägaren och Sydsvenskan.
  • Invigningen av nya vindskyddsplatsen som blev en stor succé.
  • Ljuspromenaden 2022 som var väldigt uppskattad som vanligt.
  • Projekt som finansieras av trygghets- och försköningsbidraget från Eslövs kommun: ute-pingisbord och bokskåp i Väggarp, parkbänk vid sandlådan och bänkbord i Örtofta samt eventuellt ett kanotställ. Status: Material är inköpt utom bokskåpet (som inte var lämpligt för utomhusbruk) och kanotstället.
  • Den årliga planteringen av tulpanlökar i byarna.
  • Arbetsgruppen Kultur & fritid har nu startats.

Mötesprotokollen kan du läsa här.