Möte i arbetsgruppen Kultur & fritid

Byalagets arbetsgrupp Kultur & fritid har träffats för att bl.a. diskutera vad som kan arrangeras i våra byar framöver samt vad Eslövs kommun kan hjälpa till med. Gruppen kommer att be Kultur och fritidsförvaltningen i Eslövs kommun om ett möte för att diskutera deras uppdrag, vad de kan hjälpa till med och vilka bidrag som kan sökas.

Du kan läsa hela mötesprotokollet här.

Brinner du för kultur? Skicka ett mail till styrelsen@ortoftabygden.se om du är intresserade av att engagera dig i arbetsgruppen.