Byalaget på samrådsmöte om utbyggnaden av Örtoftaverket

Byalaget var på plats på samrådsmötet om den planerade utbyggnaden av Kraftringens värmekraftverk i Örtofta för att kommentera och ställa frågor om projektet. Vi skickade sedan våra kommentarer och frågor skriftligt till Kraftringen.

Du läsa våra kommentarer och frågor tillsammans med samrådsunderlaget här.