Kallelse till årsmöte lördag 23 april 2022

Styrelsen i Örtoftabygdens byalag kallar till årsmöte för 2022, lördagen den 23 april kl 13 i sockerbrukets matsal, Örtofta (obs, ändrad lokal!). Vi bjuder på kaffe och kaka samt en hel del information om vad som har varit och vad som är på gång.
Som vanligt går vi igenom styrelsens årsberättelse, men vi kommer även att berätta lite extra om hur vi arbetar med höghastighetsbanan, utbyggnaden i Väggarp, upprustning av vindskydden i Furet, kulturaktiviteter för barn och unga och lite diverse annat. Eventuella motioner behöver vara styrelsen tillhanda på styrelsen@ortoftabygden.se senast den 16 april.

Här nedan hittar ni dokument inför årsmötet:

Kallelse årsmöte 2022
Årsberättelse (inkl ekonomisk redovisning) Örtoftabygdens byalag 2021
samt Dagordning årsmöte 2022.

Byalagets stadgar återfinns här.