Byalaget styrelsemöte 17 maj 2022

Under byalagets styrelsemöte i maj 2022 träffades den nya styrelsen för första gången. Vi hade mycket på dagordningen och avhandlade bland annat:

  • Organisationen i arbetsgrupper; vi kommer kalla till ett separat möte för alla intresserade för att dela in oss i arbetsgrupper för det kommande verksamhetsåret.
  • Varför vi blir färre och färre medlemmar, trots att det händer mer än någonsin? Hur kan vi värva fler?
  • Hur vi kan bli bättre på att kommunicera med bygden och våra medlemmar.
  • Hur vi ska använda trygghets- och försköningsbidraget från Eslövs kommun.
  • Julmarknaden 2022.

Hela protokollet kan du läsa här.