Byalaget söker nya styrelsemedlemmar 2022-2023!

Örtoftabygdens byalag finns till för att trillingbyarna och bygden runtomkring ska fortsätta att utvecklas och vara en bra plats att leva och bo på. Snart är det dags för årsmöte och då välkomnar vi nya styrelsemedlemmar!

Vill du vara med och..

• Fortsätta att bevaka och kommentera på planerna för höghastighetsbanan? Representanter från byalaget har följt dialogen och skrivit ihop underlag som argumenterar för våra intressen, både ur miljö- och boendeperspektiv.

• Vara delaktig i dialogen med Eslövs kommun och markägare Jacob Bennet som planerar för en detaljplan i anslutning till Väggarp? Byalaget har initierat en dialog med båda parter för att bättre kunna vara en aktiv diskussionspartner i frågor som rör vår närmiljö.

• Förverkliga upprustningen av vindskydden i Furet? Byalaget har tillsammans med Örtofta scoutkår och Lilla Harrie byalag fått beviljat medel för att göra en upprustning, som sannolikt kommer att ske under 2022.

• Driva vidare frågan om farthinder i byarna? År 2021 beviljades byalaget ett bidrag till farthinder. Den snäva tidsplanen gjorde att pengarna inte kunde utnyttjas utan en ny ansökan ska skickas in under 2022.

• Föreslå och driva igenom förbättringar/försköningar i Trillingbyarna? Byalaget har fått drygt 80 000 kr från Eslövs kommun att spendera på förbättrande åtgärder som förskönar eller höjer tryggheten i bygden.

Förutom dessa spännande frågor finns det även möjlighet att arbeta med julmarknaden, ljuspromenaden, vårfintdagen och mycket, mycket mer. Kanske har du en egen idé som du vill förverkliga? Allt engagemang är välkommet, litet som stort!

Hör av dig med frågor eller en intresseanmälan till valberedningen:

Bella Tinghammar – bellajtinghammar@hotmail.com
Eva Holmberg – evaholmberg53@gmail.com