Brev till Eslövs kommun angående byggplaner

Eslövs kommun under det senaste året fattat tre beslut som rör byarna och som avviker från detaljplan respektive översiktsplan. Oavsett inställning i sakfrågorna har många bybor blivit upprörda över att besluten fattats utan föregående dialog med de boende.  Byalaget har därför skrivit ett brev till berörda tjänstemän och politiker för att protestera mot hur processerna inletts.
Besluten ifråga handlar om inköp och rivning av Ingrid Nilssons f d hus vid stationen i Örtofta i avsikt att anlägga pendlarparkering, inledande positivt planbesked för 80-100 nya bostäder söder om Väggarp samt ett sedermera utökat planbesked med utredning av upp till 400 nya bostäder söder om Väggarp.
Brevet i sin helhet finns här.