Styrelsemöte den 1:e februari 2024

Den 1 februari var det dags för 2024 års första styrelsemöte i byalaget. Vi hade en lång lista med punkter att hinna igenom, nedan ett axplock:

  • Vi har fått bidrag från Eslövs kommun till ett antal föreläsningar under året, vårfintdagen och ljuspromenaden.
  • Valberedningen var på besök för att informera om hur många poster som ska tillsättas på kommande årsmöte.
  • Årsmöte blir det lördagen den 13 april kl. 13.00 i sockerbrukets matsal. Målet är att få till ett intressant föredrag i samband med mötet.
  • Vårfintdagen går av stapeln lördagen den 27 april. Samordnas med andra föreningar. Vi hoppas att den mobila konsthallen ARTiE kan vara på plats. Ansvariga för evenemanget utnämndes.
  • Vi fortsätter att rekrytera medlemmar för 2024 genom närvaro på olika evenemang, lappar i brevlådor och digitala kanaler. Ju fler vi är desto mer kan vi göra!
  • Pendlarparkeringen – kommunen har avsatt 2 mkr i budgeten för 2024. Arbetsgruppen och grannar träffades den 21:e januari för att prata ihop sig inför möte med kommunen den 8:e februari.
  • Kultur – mycket föreläsningar på gång, ”Fåglar i konsten” med Peter Elfman 7 feb och ”Mycket om bin” med Robert Townsend 14 mars i Folkets hus.
  • Hjärtstartare – arbete pågår att försöka tillgängliggöra en hjärtstartare i varje by.
  • Föreningsmöte den 28:e februari där vi träffa scouterna, ÖIS och kyrkan för att diskutera gemensamma arrangemang.
  • Vi beslutade skicka skrivelse till Skånetrafiken om försämrad tidtabell; tidigare gick en avgång i timmen direkt mellan Lund och Malmö.

Hela protokollet kan du läsa här.