Styrelsemöte den 30:e november 2023

Den 30:e november 2023 var det dags för årets sista styrelsemöte i byalaget. Vi diskuterade bland annat:

  • Vi är nu 104 st medlemmar 2023, och 24 st har redan betalat för 2024!
  • Vi fortsätter att rekrytera medlemmar för 2024 genom närvaro på olika evenemang, lappar i brevlådor och digitala kanaler. Tillsammans är vi starka!
  • Information från mötet med kommunen om pendlarparkeringen den 23:e november – workshop där deltagarna berättade hur de vill att en framtida parkering ska se ut. Det blir troligtvis en tillfällig lösning först.
  • Information från mötet mellan alla föreningar i bygden den 22:e november – ett bra möte, det diskuterades bl.a. att arrangera evenemang gemensamt i framtiden. Vi ska träffas igen i februari 2024.
  • Vi diskuterade medlemskap i Folkets hus och parker som ger tillgång till mer kultur i bygden. Vi beslutade att vi vill gå med om medlemsavgiften är rimlig, vilket ska undersökas först.
  • Vi bestämde att byalaget ska vara med och bjuda på fika när ÖIS säljer julgranar den 9:e december.
  • Etc.

Hela protokollet kan du läsa här.