Jättelokan på frammarsch – var försiktiga!

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA BYBOR OCH BARN

Nu njuter många av oss av lediga dagar och mycket tid utomhus. Vi ville därför passa på att uppmärksamma er på att jättelokan sprider sig på fler och fler platser som vi bybor gärna uppehåller oss kring, inte minst i området runt de nyligen upprustade vindskydden vid Furet och längs med cykelbanan mellan Örtofta och Lilla Harrie. Var försiktiga och ta hand om er när ni vistas nära dessa områden där jättelokan växer. Här är några saker att tänka på:

  • Lär er och barnen att känna igen jättelokan och dess karakteristiska utseende. Det är viktigt att vara medveten om var den växer i våra byar för att undvika kontakt med den.
  • Om du ser jätteloka i ett rekreationsområde, håll dig på avstånd. Undvik att röra vid eller komma för nära växten, eftersom dess sav kan orsaka allvarliga brännskador på huden.

Om olyckan är framme kan du läsa mer om vad du ska göra på 1177: Bränd av björnloka eller jätteloka – 1177

Ta hand om er och varandra! ❤