Nya styrelsens första möte 15 maj 2023

Den 15:e maj 2023 höll byalagets nya styrelse det första styrelsemötet efter årsmötet där vi bland annat pratade om följande:

  • Vi välkomnade nya styrelsemedlemmar och berättade om organisationen och vårt arbetssätt.
  • Byalaget har nu 91 medlemmar, och vi arbetar för att fler ska komma med!
  • Vi bestämde hur vi ska kommunicera med våra medlemmar via web, mejl och sociala medier.
  • Bella berättade vad som är på gång inom Kultur & Fritid, och det kommer hända en hel del framöver!
  • 17 hushåll anmälde intresse av att koppla in fiber och vi har nu skickat vidare till Eslövs kommun som ska prata med fiberleverantören.
  • Utbyggnaden av Väggarp, våra promenadstråk, jättelokor och vindskydden diskuterades också.
  • Trygghets- och försköningsbidrag – under sommaren bygger vi bänkar och bord vid lekplatsen och kanotställ vid båtplatsen, båda i Örtofta. Bokskåp ska beställas till Väggarp.

Hela protokollet kan du läsa här.