Byalaget styrelsemöte 21 januari 2021

Under första styrelsemötet 2021 fick vi rapporten om mycket goda utfall på de ansökningar som gjorts för att under året tillsammans med scouterna och Lilla Harrie byalag rusta upp Furets vindskydd vid Kävlingeån. Samtal har förts med både kommunen som helhet och Kulturskolan om framtida kulturaktiviteter för barn och nytt underlag för ansökan om vägbulor har skickats till vägföreningen. Nytt samråd för den planerade höghastighetsbanan Lund- Hässleholm har precis inletts och vi kommer skicka in synpunkter. Så talade vi också om det samtal som förts med Slättäng AB om jättelokorna samt om en rad andra frågor.

Hela protokollet kan du läsa här.