Byalaget styrelsemöte 4 mars 2021

Under byalagets styrelsemöte i mars 2021 fick vi rapporter från arbetsgruppen för vindskydden i Furet samt från arbetsgruppen för kultur för barn och unga i byarna. Vi har fortsatt haft svårt att etablera kontakt med vägföreningen men ansökan om åtgärder för att minska hastigheten på byarnas vägar ska nu vara inskickad till kommunen. Yttrandet till samråd 3 för höghastighetsbanan är skrivet och kommer skickas in, vi talade om vårens översvämningar av å-promenaden och vad som kan göras för att öka framkomligheten vid höga vattenstånd samt började planera för årsmötet och Vårfintdagen, som i år blir 2 maj.

Hela protokollet kan du läsa här.