Byalaget styrelsemöte 19 november 2020

Sista styrelsemötet för året ägnades åt avstämning av arbetet i vindskyddsgruppen samt i gruppen för kulturaktiviteter för barn. På grund av den fortsatta pandemin ordnar vi ingen julmarknad alls i år, men ljuspromenaden blev mycket uppskattad! Fler medlemmar behöver vi, för att vara en stark röst för bygden, så olika åtgärder för medlemsvärvning diskuterades, liksom samtal/samråd med byalagen runt omkring. Vi fick också rapport från ett möte kring ledutveckling, där vi gärna ingår i utveckling av nya sträckningar av t ex Skåneleden.

Hela protokollet kan du läsa här.