Byalaget styrelsemöte 8 oktober 2020

Under byalagets oktobermöte ägnade vi en del tid åt att titta på hur vi organiserar vår inbördes digitala kommunikation, efter att ha glatt oss åt den lyckade invigningen av å-promenaden och att hela projektet nu så galant seglat i hamn! Kommunikationen med Skånetrafiken kring de försämrade tågförbindelserna fortsätter, liksom arbetet med att försöka förbättra trafiksituationen i byarna (där vägföreningen måste skicka ansökan om vägbulor). Vi slöt också upp bakom idén att anordna en ljuspromenad kvällen den 31 oktober samt tanken att försöka få Kulturskolan att förlägga aktiviteter och kurser för barn lokalt.
Hela protokollet kan du läsa här.