Tågtider från Örtofta

När Coronaepidemin bröt ut i våras drog Skånetrafiken ner på antalet sena kvällsturer till och från stationen i Örtofta. Denna försämring kvarstår tyvärr också i höstens tidtabell – trots att regeringen skjutit till pengar för att kollektivtrafiken ska kunna upprätthållas även med det färre antalet resande under epidemin. På initiativ av bybor har byalagets styrelse skrivit till både Skånetrafiken och Region Skånes kollektivtrafiknämnd och påtalat hur viktigt det är med en bra tidtabell för tågen för oss som bor här. Hela brevet hittar du här!