Bruket låter hälsa inför kommande helg

”Vi kommer behöva göra en del pålingsarbete/markarbete  kommande helg (26-27:e januari). Det område som gäller är vid södra infarten till Örtofta. Nära vår infart till Administrationen. Entreprenören kommer att utföra arbete kl. 08.00-18.00.
Nödvändiga bullrande/bankande aktiviteter försöker vi minimera och hålla till dagtid”.