Årsmöte 2019

Var med och påverka – Välkommen till årsmötet!

13 april kl. 13-16 i sockerbrukets matsal
Kl. 13.00-14.00 Föreläsning med Kävlingeåns vattenråd
Kl. 14.00 Mingel med snittar samt kaffe och kaka
Kl. 14.15-16.00 Årsmöte Örtoftabydens byalag

Protokoll Årsmöte byalaget 2019
Dagordning
Årsberättelse 2018

Jonas Johansson från Kävlingeåns vattenråd berättar på ett lättförståeligt och
tankeväckande sätt om Kävlingeån, Bråån och om vatten i alla tänkbara former;
åvatten, dagvatten, dricksvatten, sjövatten och sötvatten. Han pratar också om
våtmarker, naturvärden, torka, översvämningar och varierande vattenflöden.

Välkommen!