Byggnationen fortsätter på Örtofta sockerbruk

Örtofta sockerbruk meddelar att de under vinter-vår kommer att fortsätta med steg två i projektet med nytt sockerhus.  I stora drag ser steg två ut enligt nedan

  • Markarbetet filterhus med b.l.a pålning i december vid silon som ligger vid södra infarten till bruket.
  • Markarbete järnväg och kulvert/elevatortorn i december-januari. Även detta vid södra infarten till bruket.
  • Rivningsarbete sockerhus dygnet runt på skift alla dagar i veckan i januari-februari och framåt. Det mesta rivningsarbetet är inomhus.
  • Byggarbetet sockerhus på skift.

De meddelar också att normalfallet för pålningsarbete sker på dagtid mellan 7.00-18.00 och att de försöker minimera ljudpåverkande aktiviteter utanför dagtid.