Miljonsatsning på cykelvägar

I budgetförslaget för nästa år anslås bl.a  två miljoner till en gång- och cykelväg Lilla Harrie-Örtofta.

Budgetförslaget kommer att behandlas av kommunfullmäktige den 25 november. Sidan finns tyvärr inte kvar på Eslöv kommuns hemsida.