Örtoftas svar på Turning Torso…

Den första värmen har kommit från verket…

Källa: Kraftringen
Örtoftaverket (Källa: Kraftringen)

Kraftvärmeverket i Örtofta har börjat leverera. Under torsdagen producerades värme som räckte till 6 000 villor. När anläggningen är i full gång ska den siffran ligga på 50 000. Plus att verket ska generera el”
Källa: Skånska Dagbladet 12 december 2013 (artikeln finns tyvärr inte kvar på webben)

Information om kraftvärmeverket

  • Sydsveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk.
  • Örtoftaverket beräknas stå klart i mars 2014 och kommer  att producera värme till 50 000 hushåll i Lund, Eslöv och Lomma samt el motsvarande hela behovet i Eslöv.
  • Verket eldas med biobränsle (skogsbränsle, returträ och torv) och bidrar därmed till en hållbar energiutveckling och regionens klimatmål.
  • Genom Örtoftaverket räknar man med en årlig sänkning av regionens koldioxidutsläpp med 205 000 ton.
  • Örtoftaverket är Kraftringens största satsning någonsin med en investering på 1,8 miljarder kronor

Källa: kraftringen.se