Vi söker folk till arbetsgruppen Kultur & Fritid

Byalaget är organiserat i arbetsgrupper inom olika områden. Just nu söker vi frivilliga krafter till gruppen Kultur & Fritid som jobbar med att arrangera diverse aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna samt att söka medel för dessa. Exempel på aktiviteter är kommunens mobila ungdomsgård, sommarkurs i breakdans, teater etc. Skicka ett mail till styrelsen@ortoftabygden.se om du är intresserad.

Ni kan läsa mer om våra olika projekt och återkommande aktiviteter på  hemsidan: