Information från Sockerbruket

Under helgen den 24-25 mars kommer Sockerbruket genom en entreprenör att krossa betong efter ett demontagearbete. Arbetstiden är satt till 8.00 – 18.00. De hoppas att ljudpåverkan blir så liten som möjligt.