Årets bybor 2016

Jörgen Möller har under 2016 lagt mycket tid och ideellt arbete för att få fiber installerat i bygden.
Motivering: Du har satt nålen på kartan genom att med stor drivkraft och stort engagemang presenteras oss för en värld av ettor och nollor så att Örtoftabygden når cyberspace med otrolig hastighet. Vi är numera den lilla bygden som når ut till den stora världen.

 

 

 

 

Lena och Mats Jönsson har under 2016 ställt upp och hjälpt till vid alla projekt och sammanställningar som byalaget har hållt i.
Motivering: Ni har med stort engagemang och outtröttlig entusiasm ställt upp för Örtoftabygden. Såväl då som nu. Alltid med bygdens bästa för ögonen.